Psychotherapie Praktijk Raamvallei

Bij Psychotherapie Praktijk Raamvallei kunnen alle mensen terecht, zowel voor een probleem (basis GGZ) als meerdere, complexe problemen (SGGZ). Het meest behandel ik mensen met persoonlijkheidsproblematiek (door trauma) die vastlopen op meerdere gebieden in hun leven, zoals in relaties, vriendschappen en werk. Ik wil elkaar in gelijkwaardigheid ontmoeten en onze veilige, steunende, accepterende werkrelatie inzetten om de je te laten groeien en ontwikkelen.

Er zullen meerdere effectieve behandelinterventies ingezet worden zoals schematherapie, EMDR en cognitieve gedragstherapie, aansluitend bij aan uw klachten en behoefte. Er zal ook diagnostiek plaats vinden door middel van vragenlijsten. Tevens is er ruimte voor cliënten om naasten bij de behandeling te betrekken.

Bij onderstaande klachten kunt u beter elders terecht:

Mensen met de volgende klachten of problemen zijn binnen de Psychotherapie Praktijk Raamvallei niet op de juiste plek:

  • Psychoses of schizofrenie
  • Mensen bij wie ADHD, verslaving, eetstoornissen, suïcidaliteit of eetproblematiek een (zeer) actieve rol speelt
  • Dementie
  • Gender-identiteitsproblemen
  • Seksuele problemen
  • Bij deze klachten kan je huisarts je adviseren waar je dan terecht kan